Referat – generalforsamling Taulov BMX d.1/3 -  2018

1.      Referent – Margit Petersen

2.      Claus fremlagde beretningen fra 2017. Der har været flere positive tiltag gennem året, og der er et positivt samarbejde mellem forældrene.

Der opfordres til at flere af de nye kørere kommer med ud og kører løb, det giver motivation til træningen og sammenhold mellem familierne.

Der er brug for hjælpere til opsætning af bankoborde om mandagen, det er flere gange oplevet at BMX klubben ikke er mødt op, det skal vi have strammet op på.

Jonas er af nogen forældre blevet indstillet til en pris ved støttemads, den uddeles ved forårsfesten.

Mike Kaltoft vil den kommende sæson fungere som regionstræner af hold 2 kørere. Træningen bliver fortrinsvis om onsdagen og afvikles på forskellige baner i regionen. Der må max være 32 kørere til regionstræning.

I 2017 Havde Taulov BMX omtrent 40 kørere.

3.      Regnskabet er sundt, der er ført en ansvarlig økonomi, vi er kommet ud af 2017 med overskud. Feriesjov og forskellige arrangementer har bidraget til overskuddet, samtidig er der ikke brugt mere end det var ansvarligt.

4.      Kontingentet fastholdes i sin nuværende form. Se vedlagte dokument.

OBS der er ingen forsikring i DCU licensen. Nye kører behøver kun en motionslicens til 475 kr. den giver adgang til mindre løb, her er der ikke behov for transponder. Kontingentet vedtages af generalforsamlingen.

5.      Budgetforslaget fra 2017 fastholdes i 2018 uden ændringer. Der forslåes en form for familierabat.

6.      Ændring af vedtægterne, se vedlagte dokument.

7.      Valg til bestyrelsen

Claus Finmann fortsætter som formand.  

Dennis Andersen

Palle Dyhre

Morten Rasmussen

Margit Petersen

8.      Bestyrelses suppleanter

Mike Kaltoft

Sebastian Spangsbjerg

9.      Bilagskontrollant? evt. Gitte Magnussen

Bilagskontrollant suppleant – Christian

10.  Eventuelt – vedligeholdelse af banen, der efterspørges viden omkring bane vedligeholdelse og cykelvedligeholdelse. Der er mange nye forældre som ikke har overblik over behovet? Forslaget er at det foregår på arbejdsdagene, hvor de nye kan lærer af de mere rutinerede forældre. Dennis forventer at indkalde til arbejdsdage d.24 og 25 marts.

Forslag til bevaring af banearbejdet – der indkøbes presenninger til afdækning af de mest udsatte hop, når der afsluttes træning. Der må ikke gås eller stoppes på toppen af hoppene, da det ødelægger belægningen.

Kørere der har udmærket sig i 2017 – der uddeles biograf billetter til –

Mike Kaltoft

Magnus Dyhre

Victor Vestring Andersen

 

Træner situationen i Taulov BMX – der mangler en træner til hold 2, Mike Kaltoft har tidligere lavet flere programmer som kan følges, evt. med opbakning fra forældre, som kan styre gaten mm.

Ole tilbyder at hjælpe med hold 1.

Jonas er fortsat træner for hold 1.

Claus hjælper med hold 1, finder cykler og udstyr og uddeler ros og opmuntring, når han modtager nye kørere.

 

 

Generalforsamlingen slutter ca. kl.20.

Yderligere information